In het onderzoek Evaluatie Armoederegelingen Den Haag is voor verschillende Haagse armoedereglingen een vergelijking gemaakt tussen gebruikers en niet-gebruikers van de regeling.

Om een zinvolle vergelijking te maken is voor iedere regeling geprobeerd een controlegroep te ontwikkelen die zoveel mogelijk lijkt op de groep gebruikers, met dit verschil dat de personen in de controlegroep de regeling niet gebruiken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de techniek propensity score matching.

Per regeling wordt in dit rapport eerst de vraag beantwoord in hoeverre het mogelijk is om gebruikers van deze armoederegelingen van gemeente Den Haag te vergelijken met een vergelijkbare controlegroep, om zo een inschatting te kunnen maken van de effectiviteit van deze regelingen. Als die vraag positief beantwoord wordt, is vervolgens onderzocht wat de verschillen in ontwikkeling zijn tussen de groep personen die de regeling gebruikt en de controlegroep met personen die de regeling niet gebruikt.

Dit onderzoek is uitgevoerd voor de Ooievaarspas, de individuele inkomenstoeslag en het Kindpakket Leergeld.

  • Bekostigd door: Gemeente Den Haag
  • Afbeelding van Frantisek Krejci via Pixabay

Door Joop