In september zijn, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 25 meer bedrijven failliet verklaard dan in augustus, meldt het CBS. Dat is een stijging van 9 procent. De trend van het aantal faillissementen is ruim een jaar stijgend. In de eerste drie kwartalen van 2023 zijn ruim 60 procent meer bedrijven failliet verklaard dan in dezelfde periode van 2022.

Aantal faillissementen loopt op

Het aantal voor zittingsdagen gecorrigeerde faillissementen fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Het aantal uitgesproken faillissementen piekte met 911 in mei 2013. Daarna nam het aantal faillissementen tot en met augustus 2017 af. Vervolgens bleef de trend tot medio 2020 redelijk vlak. Daarna is het aantal faillissementen verder afgenomen en bereikte in augustus 2021 met 109 een laagterecord. Vanaf mei 2022 lag het aantal faillissementen onafgebroken hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Meeste faillissementen in de specialistische zakelijke diensten

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in september 278 bedrijven en instellingen (inclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de specialistische zakelijke diensten (o.a. advisering en onderzoek) het grootste aantal faillissementen, namelijk 50. Dat zijn er 26 meer dan in augustus.

Relatief gezien werden er in september de meeste faillissementen uitgesproken in de sector vervoer en opslag.

Door Joop