Volgens de voorlopige oogstraming is de bruto-opbrengst van zaaiuien en consumptieaardappelen in 2023 vergelijkbaar met vorig jaar. Voor beide gewassen is de verwachte opbrengst ongeveer een halve procent lager dan in 2022. De bruto-opbrengst van suikerbieten is naar verwachting 4,9 procent lager. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het CBS.

De bruto-opbrengst per hectare van zaaiuien wordt in 2023 geschat op 41,2 ton, dit is 7,4 procent lager dan vorig jaar. Met uitzondering van 2018 is dit de laagste opbrengst per hectare sinds 2000. Het areaal zaaiuien was in 2023 6,9 procent hoger dan vorig jaar. Dankzij dit grotere teeltareaal is de totale bruto-opbrengst vergelijkbaar met vorig jaar. De opbrengst van zaaiuien wordt geschat op 1,2 miljoen ton, een half procent minder dan vorig jaar.

Meer gele en minder rode zaaiuien
De bruto-opbrengst per hectare van gele zaaiuien wordt in 2023 met 41,5 ton bijna 9 procent lager geschat dan de definitieve hectare-opbrengst in 2022. Er is dit jaar op ruim 25 duizend hectare gele zaaiuien geteeld, dit is bijna 14 procent meer dan vorig jaar en zorgt voor een toename in de bruto-opbrengst. Dit jaar wordt er naar verwachting 1,1 miljoen ton gele zaaiuien van het land gehaald: 4,4 procent meer dan het voorgaande jaar.

De opbrengst van rode zaaiuien is met 39,3 ton per hectare ook lager dan vorig jaar (1,8 procent). Het areaal rode zaaiuien nam dit jaar af. Op bijna 4 duizend hectare werden rode zaaiuien geteeld, 25 procent lager dan vorig jaar. Echter, op grond van informatie van zaadhandelaren lijkt een deel van het areaal rode zaaiuien als gele zaaiuien te zijn opgegeven in de landbouwtelling en zal het areaal in werkelijkheid hoger liggen. De daling van het areaal heeft invloed op de bruto-opbrengst. Naar verwachting wordt er 145 duizend ton rode zaaiuien geoogst, ruim 25 procent minder dan vorig jaar.

Bruto-opbrengst consumptieaardappelen onveranderd
De hectare-opbrengst van consumptieaardappelen is in 2023 met 47,0 ton per hectare vrijwel onveranderd gebleven vergeleken met vorig jaar. De teeltoppervlakte daalde met 1,2 procent tot 75 duizend hectare. De totale bruto-opbrengst van consumptieaardappelen is met 3,6 miljoen ton vergelijkbaar met vorig jaar. Door weersomstandigheden is er dit jaar later gepoot en is er een hogere ziektedruk in de aardappelen ontstaan waardoor de misoogst groter kan zijn dan vorig jaar. De werkelijke omvang hiervan wordt pas bekend in de definitieve oogstraming in januari na het oogstjaar.

Kleinere oogst suikerbieten
Volgens de voorlopige oogstraming is de bruto-opbrengst per hectare van suikerbieten dit jaar 85,3 ton, 3,9 procent minder dan in 2022, toen de opbrengst van suikerbieten hoger was dan voorgaande jaren. Het areaal suikerbieten is dit jaar vergelijkbaar met vorig jaar. De suikerbietenoogst valt dit jaar met 6,9 miljoen ton bijna 5 procent lager uit dan vorig jaar.

Voorlopige en definitieve oogstramingen
In augustus publiceerde het CBS cijfers over het beteelde areaal van de akkerbouwgewassen. Bij deze cijfers komen nu de verwachte hectare-opbrengsten. Deze zijn door experts geschat op basis van de laatst beschikbare informatie. Op basis van het beteelde areaal en de verwachte hectare-opbrengsten berekent het CBS de bruto-opbrengsten. De definitieve oogstcijfers van 2023 worden eind januari 2024 bekendgemaakt. De bruto-opbrengst van de definitieve raming kan lager uitkomen dan nu berekend doordat de geoogste oppervlakte uiteindelijk lager uit kan vallen dan de beteelde oppervlakte.

  • Bron: CBS
  • Afbeelding van Leopictures via Pixabay

Door Joop