Door de neerslag van 9 en 10 november is de afvoer gestegen tot een piek van 890 m3/s op 11 november. Daarna is de afvoer gestabiliseerd op 630 m3/s op 13 november. De actieve storingen die 13 en 14 november zijn overgetrokken hebben gezorgd voor een stijging van de afvoer bij St. Pieter.

De afgelopen dagen is de afvoer meermalen gestegen tot 900 m3/s, maar vaak voor korte duur. Een dergelijke stijging (of daling) hangt samen met het stuwbeheer in Wallonië. Hierdoor kan de afvoer kortdurend (enkele uren) 200 m3/s hoger zijn. De afvoer is sinds gisteren gestegen naar een stabiel niveau tussen 750 m3/s en 800 m3/s. Omdat het gisteren relatief droog is geweest, zal de afvoer vandaag niet verder doorstijgen, maar redelijk constant blijven.

De verwachte neerslag van vandaag zorgt voor een nieuwe stijging, richting een piek op 18 november. De piekafvoer is nog onzeker, maar ligt waarschijnlijk tussen 850 m3/s en 1.050 m3/s. Een stijging tot 1.250 m3/s (code geel) heeft op dit moment een kleine kans van 10%.

Vanwege het wisselvallige weer is de verwachting dat de Maas-afvoer langere tijd boven de 800 m3/s blijft. Hierbij zijn nieuwe pieken (circa 1.100 m3/s) mogelijk op 19 en 21 november, maar dit is nog onzeker gezien de diversiteit in neerslagverwachtingen. Pas vanaf 22 november lijkt het droger te worden en is een daling van de Maas-afvoer verwacht

Tijdens normale omstandigheden wordt bovenstaande tekst wekelijks op maandag en donderdag geactualiseerd.

 

Door Joop