De Dorpsraad is een schakel tussen de gemeente Altena en de inwoners van Genderen. Wij krijgen ze de vraag hoe het zit met de voortgang van de plannen voor de woningbouw in Genderen. Deze week maakte de Dorpsraad een update bekend over de woningbouw in Genderen.

Genderen-Zuid
Voorlopige planning Genderen-Zuid. Totaal 63 woningen in 2 fases.
Fase: 1 ongeveer 35 woningen. Fase: 2 ongeveer 28 woningen.
Communicatie met omgeving over planologische procedure: nader bepalen.
Ter inzagelegging ontwerp bestemmingsplan: eind december 2023.
Vaststelling bestemmingsplan: april/mei 2024.

Zie ook: https://www.reuversbouw.nl/Actuele_projecten/project/Genderen_Zuid

Bestemmingsplan definitief: eind juli 2024.Explosieven verwijderen: juli 2024. Bouwrijp fase 1: oktober 2024. Aanvraag omgevingsvergunning augustus 2024. Verkoop augustus 2024. Start bouw februari 2025.

Oplevering fase 1: februari 2026. Bouwrijp maken fase 2: juni 2026. 
Aanvraag omgevingsvergunning aug. 2026. Verkoop kwartaal 4, 2025.

Start bouw: 2026. Oplevering fase 2: 2027. Nogmaals: voorlopige planning. Ruimte voor Ruimte woningen Doeverensestraat:

Voorlichtingsavond op 20 november 2023.
Ontwerp wijzigingsplan ter inzage tot donderdag 14 december 2023.
Zie ook: www.ruimtelijkeplannen.nl

  • Bron: Dorpsraad Genderen

Door Joop