De importwaarde van accu’s was in het eerste half jaar van 2023 2,9 miljard euro, in dezelfde periode in 2019 was dit nog 0,8 miljard euro. De grootste leverancier van accu’s aan Nederland is China, met 73 procent van de importwaarde. De stijging is met name te danken aan hogere gemiddelde prijzen. Tegelijkertijd zijn in de eerste helft van 2023 20 procent minder accu’s geïmporteerd dan vier jaar eerder. Dat meldt het CBS op basis van de laatste cijfers.

Op basis van de klimaatdoelen van Parijs (2015) is in juni 2019 in Nederland een klimaatakkoord gesloten. Een van de doelen uit dit akkoord is 49 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2030. Hiertoe worden fossiele brandstoffen vervangen door duurzame energiebronnen.

Een onderdeel van deze beoogde energietransitie is het efficiënter opslaan van energie in accu’s. Na een stabiele periode volgde vanaf 2021 een periode van groei in importwaarde van accu’s. Deze positieve trend nam in 2022 sneller toe dan een jaar eerder. Gedurende het tweede half jaar van 2022 was de groei in importwaarde van accu’s het sterkst: de importwaarde was toen met 2,9 miljard euro 166 procent hoger dan een jaar eerder. Dit niveau bleef in de eerste helft van 2023 gelijk.

Het aantal geïmporteerde accu’s was in het tweede half jaar van 2022 20 procent groter ten opzichte van een jaar eerder, terwijl de importwaarde 165 procent groter was. Dat betekent dat een groot gedeelte van de stijging in importwaarde te verklaren is door hogere gemiddelde prijzen. Deze zijn in dezelfde periode namelijk met 122 procent gestegen.

Drie kwart importwaarde accu’s uit China
China maakte met 2,1 miljard euro 73 procent uit van de totale importwaarde van accu’s. Dit komt onder meer doordat China een belangrijke producent is van grondstoffen voor accu’s. Verder was 9 procent van de importwaarde toe te rekenen aan Duitsland en 4 procent aan de Verenigde Staten. China voert sinds het eerste half jaar van 2019 de lijst aan, daarvoor waren de Verenigde Staten nog het land met de hoogste importwaarde van accu’s. De importwaarde van accu’s uit China was toen 230 miljoen euro. Dat betekent dat deze waarde in 4 jaar tijd met 813 procent is toegenomen.

Lithium meest geïmporteerde grondstof voor accu’s sinds 2022
In het eerste half jaar van 2023 was de importwaarde van lithiumcarbonaat – een veelgebruikte grondstof in accu’s en batterijen – met 83 miljoen euro bijna vijf keer zo hoog als twee jaar eerder. Deze toename is vooral te danken aan prijsstijgingen. De gemiddelde prijs van deze grondstof was in de eerste twee kwartalen van 2023 achtereenvolgens 44 en 38 euro per kilogram, ten opzichte van 5 en 4 euro per kilogram twee jaar eerder. Nederland exporteerde in de eerste helft van 2023 voor 78,9 miljoen euro aan lithiumcarbonaat.

  • Bron: CBS
  • Stockfoto

 

Door Joop