De Historische Kring het oude Land van Heusden verzorgt op dinsdag  28 november een lezing met als thema ‘De geschiedenis van de Joden in Nederland na de Tweede Wereldoorlog’.  De lezing wordt verzorgd door Dr. Bart Wallet, hoogleraar Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij houdt de lezing is in de Almzaal van de hervormde kerk aan de Kerkstraat 14 in Almkerk. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Op 5 mei 1945 was Nederland bevrijd en moest de wederopbouw beginnen. Een kleine groep Joden kwam tevoorschijn uit de onderduik, nog minder keerden in de maanden daarna terug uit de kampen. Zij moesten het Joodse leven opnieuw opbouwen. Maar was het voor hen wel echt bevrijding? In deze lezing gaan we op zoek naar de verhalen van de overlevende Joden in de naoorlogse tijd. Daarbij komen zij de stroperige Nederlandse bureaucratie tegen, het lange en vaak vergeefse wachten op familieleden en voortlevend antisemitisme. Desondanks ontstond er weer Joods gemeenschapsleven, gekenmerkt door een grote diversiteit. Hoe de Nederlandse Joden zich tot de Nederlandse samenleving verhielden en hoe zij relaties opbouwden met Joodse gemeenschappen elders, onder meer in Israël, is een van de aandachtspunten.

Iedereen is welkom. Entree voor niet-leden: vier euro.

 

Door Joop