Vandaag veroorzaakt storm Ciarán veel wind.

Vanaf het einde van de ochtend staat er voor Zeeland code oranje uit vanwege zeer zware windstoten van 100-110 km/u. De windstoten komen uit een zuidelijke richting. Vanmiddag breiden deze condities zich noordwaarts uit en staat er ook code oranje uit voor de kustgebieden van Zuid-Holland, Noord-Holland en voor het westen van het Waddengebied. Vanavond neemt de wind van het zuiden uit geleidelijk af en geldt er code geel voor windstoten van 75-90 km/u, in de kustgebieden van 90-100 km/u.

Hierdoor kan schade en gevaar ontstaan als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen.

Elders staat er vanaf halverwege de ochtend code geel uit voor zware windstoten van 75-90 km/u en in de kustgebieden van 90-100 km/uur. In de loop van vanavond neemt de wind af en zullen de zware windstoten landinwaarts geleidelijk verdwijnen, in de kustgebieden houden de zware windstoten echter aan tot vrijdagochtend.

Verkeer en buitenactiviteiten kunnen van de zware windstoten hinder ondervinden.

Door Joop