Altena – Op sommige plaatsen is door wateroverlast in Altena, gezorgd dat de dieren worden voor zien van extra eten.

In de Biesbosch ter hoogte van de Bandijk hebben de dieren extra hooi gekregen op de hoger gelegen delen .

  • Foto’s aangeleverd door: Arja de Ruiter 

Door Joop