De kosten van energie zijn nog steeds hoog. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er nu de energietoeslag 2023.

Dit is een eenmalig bedrag van € 800,- netto per huishouden

In sommige situaties ontvangt u de energietoeslag automatisch

Voldoet u aan de voorwaarden én ontving u

 • op 1 september 2023 algemene bijstand op grond van de Participatiewet;  óf
 • op 1 september 2023 een uitkering levensonderhoud op grond van de Bbz  óf
 • op 1 september 2023 bij uw AOW-pensioen een AIO-aanvulling van de SVB
 • in 2022 energietoeslag

dan krijgt u de energietoeslag automatisch.

Eind november heeft u een brief over de (betaling van) de energietoeslag ontvangen. Heeft u nog geen brief van ons ontvangen en denkt u dat u wel recht heeft op de energietoeslag? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen.

Vanaf maandag 11 december kunt u via deze pagina de energietoeslag aanvragen.

Waarvoor is de energietoeslag bedoeld?
De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Het is niet verplicht om de toeslag hieraan te besteden. Maar het is wel verstandig als u dit geld reserveert voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier. Heeft u dit jaar (nog) geen hogere energierekening? Ook dan kunt u recht hebben op de energietoeslag.

Wat zijn de voorwaarden voor de energietoeslag?
U heeft recht op de energietoeslag van Gemeente Altena als u op de datum dat u uw aanvraag indient (dat kan tot 1 juni 2024):

 • 21 jaar of ouder bent;  én
 • In de gemeente Altena woont;  én
 • Een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;  én
 • Een laag inkomen heeft (niet meer dan 120% van het voor uw situatie geldende bedrag per maand).  Zie voor de bedragen hieronder bij “netto inkomensgrenzen per maand”.

U heeft geen recht op energietoeslag als u op de datum dat u uw aanvraag indient:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent;  of
 • Student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt, of u ontvangt geen studiefinanciering (meer), maar komt hiervoor wel in aanmerking*;   of
 • In een (zorg)instelling of opvanghuis woont. De instelling of het opvanghuis betaalt de energiekosten en brengt deze niet bij u in rekening;   of
 • Alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft;  of
 • Het energiecontract niet op uw naam (of dat van uw partner) staat als er meerdere huishoudens (alleenstaande, alleenstaande ouder of gezinnen) in uw woning wonen.

* = Bent u student en ontvangt u een basisbeurs en een aanvullende beurs voor uitwonenden? Of heeft u geen recht meer op een studiebeurs, maar heeft wel u een studielening van DUO? Dan kunt u recht hebben op de eenmalige tegemoetkoming energiekosten voor studenten. DUO keert deze tegemoetkoming uit. Kijk op www.duo.nl voor meer informatie hierover.

Netto inkomensgrenzen per maand
Om voor de energietoeslag in aanmerking te kunnen komen mag uw netto (gezins)inkomen zonder vakantietoeslag per maand niet meer zijn dan:

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd* Vanaf AOW-leeftijd **
Alleenstaande / alleenstaande ouder € 1.386,95 € 1.572,89
Gehuwden / samenwonenden € 1.981,35 € 2.152,00

*) 21 jaar tot AOW-leeftijd: 120% van de bijstandsnorm zonder vakantietoeslag (norm juli 2023)
**)Vanaf AOW-leeftijd: 120% van de bijstandsnorm zonder vakantietoeslag inclusief een pensioenvrijlating (norm juli 2023)

Handig om te weten

 • Iedereen die aan de voorwaarden van de energietoeslag 2023 voldoet krijgt hetzelfde bedrag aan energietoeslag uitbetaald. De energietoeslag 2023 is € 800,00. Wij volgen hierbij de richtlijn van het Rijk.
 • De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Wie kan mij helpen bij mijn aanvraag?

Hulp bij geldzaken nodig?
Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? We kunnen u helpen! Neem contact met ons op via Ons Altena, 0183 – 51 60 60 of ons@gemeentealtena.nlOf bekijk welke hulp of begeleiding u kunt krijgen.

Hulp bij energiezuinig wonen
Gemeente Altena heeft een Energieloket waar u informatie en advies kan vragen over energiezuiniger wonen. Kijk op Energiezuinig wonen

Voor verdere vragen kunt u terecht bij de gemeente Altena

 • Bron: Gemeente Altena

 

Door Joop