Deze week heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) circa 18.000 kilo vuurwerk in beslag genomen bij een Nederlandse vuurwerkimporteur. Het gaat om vuurwerk dat sinds 1 december 2020 is verboden in Nederland, zoals vuurpijlen, singelshots, Romeinse kaarsen en knalvuurwerk. En om professioneel F3-categorie vuurwerk dat was omgestickerd en/of waar de CE-markering van ontbrak. F3-vuurwerk mag niet op Nederlands grondgebied worden opgeslagen.

© ILT

Het vuurwerk dat niet voldoet aan wet- en regelgeving is in beslag genomen en door een specialistisch bedrijf overgebracht naar een plaats van onderzoek. Omdat het gaat om een zeer grote partij vuurwerk is het onderzoek nog gaande. Het dossier wordt opgemaakt onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. De lokale toezichthouder is geïnformeerd door de ILT.

Omstickeren naar lagere klasse
In de bunkers vonden de vuurwerkinspecteurs ongeveer 18.000 kilo vuurwerk dat niet voldoet aan wet- en regelgeving. Naast de dozen met vuurwerk dat sinds 1 december 2020 verboden is in Nederland, waren er ook dozen met daarin knalstrengen (F3-categorie) die waren voorzien van een F2-categorie label. Ook waren er dozen met vuurwerk waar de transportclassificatie is aangepast. In opdracht van de Officier van Justitie wordt dit nader onderzocht door de ILT. Hiervoor onderhoudt de inspectie contact met de omgevingsdienst en de Franse autoriteiten, omdat het gaat om vuurwerk dat uit Frankrijk komt.

Juiste etiketten belangrijk
Vuurwerk kan in het gebruik, het transport en de opslag risico’s met zich meebrengen. Daarom moet het voorzien zijn van de juiste, wettelijke verplichte etiketten. De CE-markering staat voor de veiligheid en kwaliteit van het product en moet het logische gevolg zijn van een correct doorlopen conformiteitsbeoordelingsprocedure.

Daarnaast is vuurwerk aangemerkt als gevaarlijke stof in de klasse 1 (ontplofbare stoffen en voorwerpen) en moet het worden geclassificeerd voordat het op transport mag. De classificatie is bepalend voor het transport en wordt ook gebruikt om de opslag van vuurwerk in Nederland te reguleren. Verpakt consumentenvuurwerk (F2-categorie) mag uitsluitend worden opgeslagen in Nederland als het kan worden aangemerkt met transportclassificatie 1.4G of 1.4S.

Melding
Net als onlangs bij de inbeslagname bij een vuurwerkverkooppunt in Noord-Brabant, ontving de ILT een melding over het vuurwerk van deze importeur. Er werd getwijfeld of dit vuurwerk voldeed aan wet- en regelgeving. De inspecteurs zijn direct na deze melding op controle gegaan bij de importeur.

Toezicht ILT
Met haar toezicht wil de ILT de veiligheid voor de consument bevorderen. Voorkomen moet worden dat onveilig vuurwerk in omloop wordt gebracht. Het hele jaar door worden controles uitgevoerd door de ILT, waarbij heel gericht wordt gekeken naar het reguliere (consumenten)vuurwerk dat het grootste risico vormt. Het gaat om controles op de productveiligheid van vuurwerk, op de in- en uitvoer en het voorhanden hebben van vuurwerk. Deze controles – regelmatig in samenwerking met douane en politie – vinden plaats bij de importeurs, postpakketdiensten, aan de grens, in de havens, langs de weg en bij verkooppunten.

© ILT
  • Bron: Rijksoverheid
  • foto’s: © ILT

Door Joop