De kerken in Genderen nodigen iedereen uit om hun diensten tijdens de feestdagen mee te beleven.

Zondagmiddag 17 december:
KIND OP SCHOOT VIERING Alle kinderen t/m 3 jaar zijn om 15.30 uur, samen met ouders/opa/oma, van harte welkom in de Gereformeerde Kerk.

Zondagmiddag 24 december
KINDERKERSTFEEST U bent van harte welkom om het Kinderkerstfeest met de (klein)kinderen te vieren om 16.30 uur in de Gereformeerde Kerk.

Maandagochtend 25 december
ZINGEN OP KERSTOCHTEND We verzamelen om 05.15 uur in de Regenboog van de Hervormde Kerk en vertrekken om 05.30 uur om gezamenlijk kerstliederen te zingen voor ouderen en zieken.

Zondagavond 31 december
Oudejaarsavond De heer Paul van der Wiel om 18.30 uur in de Gereformeerde Kerk.

Hervormde Kerk Kerstraat 29
Maandag 25 december Kerstfeest
Proponent H. Leenman om 09.30 uur met muziekgroep.

Maandag 1 januari Nieuwjaarsdag
De heer R. Verkaik om 10.00 uur (gezamenlijke dienst met Her­vormd Eethen).

Gereformeerde Kerk Hoofdstraat 78
Maandag 25 december Kerstfeest
Ds. Nynke Dijkstra om 09.30 uur met muziekgroep.

Maandag 1 januari Nieuwjaarsdag
De heer Paul van der Wiel om 10.00 uur (9.30 uur koffie en ontmoeting).

KERSTNACHTDIENST zondagavond 24 december.
Om 20.00 uur bent u/jij welkom in de Hervormde Kerk Eethen, in samenwerking met Hervormde Kerk Genderen.

Natuurlijk bent u/jij ook op andere zondagen van harte welkom in een van de beide kerken om 9.30 en 18.30 uur.

Voor informatie en live meekijken of -luisteren zie de websites
www.hervormdgenderen.nl en www.gereformeerdekerkgenderen.nl

Door Joop