Rond de jaarwisseling zie je dikwijls dat autobanden worden gebruikt om te stoken en om zwaarte rook te krijgen, want dat maakt indruk op de kijkers.

Maar hoe schadelijk is dat verbranden van autobanden eigenlijk? We speurden internet af om dar achter te komen. En daar is veel over te vinden.

Stoffen die vrijkomen bij het verbranden van autobanden kunnen zijn: Vooral de uitstoot van benzeen, dat kankerverwekkend is, vormt een gevaar, volgens verschillende bronnen. “Bij de verbranding van banden wordt er veel roet gevormd dat afkomstig is van de synthetische rubber die in de banden is verwerkt. De rook is vooral giftig door de grote hoeveelheid benzeen die vrijkomt bij de verbranding”, volgens het KWAB in België.

Ook de zware metalen die vrijkomen bij de verbranding van autobanden kunnen gevolgen hebben. “Vooral kwik, wat zeer vaak verwerkt wordt in autobanden, kan zeer zware gevolgen hebben voor de gezondheid. De stof is vooral gevaarlijk voor zwangere vrouwen”, aldus het KWAB in België.

Bij de verbranding van autobanden komen nog andere zware metalen vrij zoals lood, chroom, cadmium, beryllium, arsenicum en veel zink.

“Deze stoffen zijn ook gevaarlijk voor de mens. Lood is bijvoorbeeld erg schadelijk voor het zenuwstelsel en cadmium voor de lever en milt”.
Bron: https://www.bandenportaal.nl/nieuws/verbranden-autobanden-kankerverwekkend/

Roet van verbrande autobanden dat op je kleding of op huizen en pleinen komt, is moeilijk te verwijderen en brengt de nodige kosten met zich mee. Dat wordt meestal niet door de veroorzaker van het roet, betaald.

Door Joop