We proberen regelmatig mensen te waarschuwen voor valse e-mails van verschillende instanties.
Deze week waren er weer criminelen actief die zich voordeden als de DigiD Helpdesk.

Niet op de link klikken en de email en direct weggooien

Hieronder hoe de mail er uitziet: inclusief de taalfouten

Geachte lezer,
Uw dient uw persoonsgegevens te verifiëren voor 1 januari 2024.
Jaarlijks vragen wij onze klanten om de actualiteit van de persoonsgegevens. Het is van essentieel belang voor ons om de actuele persoonsgegevens in het systeem door te voeren.

Omgeving
Dat kan vetrouwelijk via onze omgeving: digid.nl/identificatie-gegevens. (Red: de echte link hebben we er uit gehaald)

Identificatie
Indien u de identificatie niet voltooid voor de bovenstaande datum zullen wij over gaan tot deactivactie. Dat zal betekenen dat u uw DigiD volledig opnieuw zal moeten aanvragen.

Na de aanvraag zult u binnen 2 tot 5 werkdagen uw nieuwe inloggegevens via de post ontvangen.
Met vriendelijke groet,
DigiD Helpdesk

Bereikbaar op werkdagen van 8:00 22:00 uur(Nederlandse tijd)
(Red: Het telefoonnummer hebben we weggehaald)

Door Joop