In de eerste uren van 2024 is in veel steden van Nederland kortstondig smog door fijnstof gemeten. Dit blijkt uit meetgegevens die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft verzameld.

De oorzaak was de grote hoeveelheid vuurwerk die tijdens de jaarwisseling is afgestoken. De luchtkwaliteit was hierdoor in plaatsen korte tijd zeer slecht volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex.

Hoogste concentraties in Vlaardingen en Den Haag
Het beeld van de gemeten concentraties fijnstof in de lucht tijdens het vuurwerk is vergelijkbaar met het beeld van de jaarwisseling van 2022 naar 2023. De hoogste concentraties fijnstof zijn gemeten op meetstations in Vlaardingen en Den Haag (1058 en 771 microgram fijnstof per kubieke meter lucht). Door de hoge windsnelheden daalden de concentraties snel naar de waarden van voor het vuurwerk.

Fijnstof kan leiden tot gezondheidsklachten
Door de verhoogde concentratie fijnstof in de lucht kunnen mensen last hebben gehad van een afname van de longfunctie, verergering van astma en een toename van luchtwegklachten als piepende ademhaling, hoesten, irritatie aan ogen, neus en keel, hoofdpijn, misselijkheid en kortademigheid.
Mensen met longaandoeningen, zoals astma, chronische bronchitis of longemfyseem en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten hebben vaak de meeste last van smog. Maar door de hoge concentratie fijnstof in de lucht tijdens de jaarwisseling, kunnen ook anderen klachten hebben ervaren.

Samen Meten
Er zijn veel burgers die zelf fijnstof meten en de resultaten met het RIVM delen. Het RIVM heeft ook dit jaar deze metingen rond de jaarwisseling verzameld. De metingen van burgers lieten hetzelfde beeld zien als de officiële metingen. De eerste resultaten komen binnenkort op de website Samen Meten(externe link).

Meer informatie

Stoken in Genderen tijdens Oudjaar 2023

Door Joop