Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is een plek waar slachtoffers van een nare seksuele ervaring – online of offline – de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben: forensische, medische en psychische hulp. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben de handen ineengeslagen om extra middelen beschikbaar te stellen zodat het LCSG de komende jaren hun kerntaken verder kunnen versterken.

Het Landelijk Centrum Seksueel Geweld kent in totaal 16 locaties, verspreid over Nederland. Bij het CSG werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie en andere hulpverleners samen om slachtoffers van seksueel geweld specialistische zorg te geven. Al sinds het bestaan van het Centrum Seksueel Geweld is sprake van jaarlijkse groei van het aantal slachtoffers die zich daar melden voor hulp. Dat vergt extra inspanning van de Stichting Landelijk Centrum Seksueel Geweld om dit in goede banen te leiden. Met het extra geld wordt het LCSG versterkt en kan het LCSG haar hulpverlening beter laten aansluiten bij de trends en ontwikkelingen onder de slachtoffers die aankloppen.

Parallel aan deze versterking wordt ook meteen evaluatietraject vormgegeven, om in 2026 een besluit te nemen over een duurzame structuur van het LCSG en hoe dat te financieren.

  • Afbeelding van Ulrike Mai via Pixabay

Door Joop