Vernieuwd dashboard
Het doel van het vernieuwde dashboard is om  openheid te bieden en kennis te delen.  Het dashboard moet op een toegankelijke wijze de toegevoegde waarde van ICT en informatievoorziening in beeld te brengen. Daarbij moet dashboard een breed publiek informeren: van Tweede Kamerleden tot geïnteresseerde burgers en medewerkers bij overheidsorganisaties. Er is bij de ontwikkeling van het vernieuwde dashboard dan ook extra nadruk gelegd op toegankelijkheid.

Waar het voormalige dashboard een overzicht was van vooral grote ICT-activiteiten, is op het vernieuwde dashboard nu meer informatie te vinden. Ook is de hoeveelheid projecten op de site uitgebreid. Daarnaast zijn de maatschappelijke voordelen van de grote ICT-projecten en de onderwerpen informatiebeveiliging, AI en algoritmen toegevoegd. Verder is het dashboard gebruiksvriendelijker en heeft het nu een A-status voor digitale toegankelijkheid.

Toekomst
Het Rijks ICT-dashboard staat na de lancering niet stil, het wordt in 2024 verder vernieuwd. Zo is het de bedoeling dat het dashboard in de toekomst volledig open source zal zijn. Daarnaast wordt verder gewerkt aan het toevoegen van meer inhoudelijke duiding en inzicht in Kamervragen over ICT-activiteiten, inzicht in de aanbevelingen van het Adviescollege ICT-toetsing en de begroting van digitalisering.

Open en waardengedreven dashboard
De vernieuwing van het dashboard past bij de ontwikkeling van een open overheid.
In een tijd dat meer data wordt verzameld, gedeeld, en op nieuwe manieren wordt gebruikt, is er een toenemend belang van transparantie en context op het gebied van ICT en informatievoorziening. Door steeds meer informatie open te stellen kan de overheid beter gecontroleerd worden, wat de kwaliteit van de ICT en informatievoorziening verder kan verbeteren. Zo dragen we bij aan het vertrouwen in de Rijksoverheid en de digitale wereld.

Het dashboard is te vinden via Rijks ICT-dashboard (rijksictdashboard.nl)

Door Joop