Dit zijn de nieuwste cijfers over dit onderwerp. Bekijk eerdere cijfers.
In december 2023 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 1,6 procent hoger dan in december 2022. De prijsstijging volgt op 10 maanden met een prijsdaling. Ten opzichte van november 2023 stegen de prijzen in december met 0,2 procent. De prijsontwikkelingen in dit bericht zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.
Met december is ook het jaarcijfer bekend. In 2023 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 2,8 procent goedkoper dan in 2022.

Prijzen koopwoningen stijgen met 0,2 procent ten opzichte van november
Ten opzichte van november is de prijsindex bestaande koopwoningen in december met 0,2 procent gestegen. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juni 2013 een dieptepunt. Vervolgens was er sprake van een stijgende trend tot augustus 2022. Toen sloeg de trend om en daalde de prijsindex tot juni 2023. Sindsdien stegen de prijzen van koopwoningen weer. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen in december ruim 93 procent hoger.

Minder transacties bestaande koopwoningen in december
Het Kadaster maakte bekend dat het in december 19 565 woningtransacties registreerde. Dat is ruim 8 procent minder dan een jaar eerder. In 2023 zijn ruim 180 duizend koopwoningen van eigenaar gewisseld, 5,5 procent minder dan in 2022.

In december was de gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning 422 372 euro. De gemiddelde transactieprijs kan een andere ontwikkeling laten zien dan de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster. In tegenstelling tot de prijsindex, wordt er bij de gemiddelde transactieprijs geen rekening gehouden met kwaliteitsverschillen van koopwoningen. Voor het bepalen van prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen kan daarom beter de prijsindex gebruikt worden.

Vanaf verslagmaand januari 2024 wordt het basisjaar van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) aangepast van 2015 naar 2020. In februari 2024 verschijnen de eerste cijfers van deze nieuwe reeks. Deze cijfers komen in een nieuwe Statline-tabel. De oude reeks (basisjaar =2015) blijft via StatLine te raadplegen, maar zal niet meer worden geactualiseerd.

De NVM publiceerde bijna twee weken geleden ook over de woningmarkt. De cijfers van de NVM en het CBS/Kadaster kunnen verschillen. Dat komt doordat de cijfers van de NVM zijn gebaseerd op de koopovereenkomsten van door NVM-makelaars verkochte woningen en het CBS en het Kadaster de prijsontwikkeling meten van alle bestaande koopwoningen in Nederland en gebruikmaken van de koopakten die bij het Kadaster worden geregistreerd.

Het CBS en het Kadaster meten de prijsontwikkeling van alle bestaande koopwoningen in Nederland en maken gebruik van de koopakten die bij het Kadaster worden geregistreerd.
  • Bron: CBS
  • Stockfoto

Door Joop