De afspraken hierover zijn vandaag, 18 januari 2024, in een bestuursovereenkomst vastgelegd door de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeente Rotterdam. Dit zijn de 4 initiatiefnemers van het project.

Samen stellen zij € 1.288 miljoen beschikbaar voor de aanleg van de brug en de OV-verbinding tussen Kralingse Zoom en Zuidplein. Voor station Stadionpark is € 197,4 miljoen beschikbaar.

Tussen 2024 en 2027 worden de brug, de OV-verbinding en het station verder uitgewerkt en concreet gemaakt in overleg met betrokken bewoners, ondernemers en organisaties. Deze fase wordt afgerond met een Projectbesluit, waarna de voorbereidingen voor de daadwerkelijke bouw kunnen starten.

Grootschalige woningbouw
Om de woningbouwopgave in Nederland van 981.000 woningen te kunnen invullen zet het Rijk in op grootschalige woningbouw door heel Nederland. Dit is nodig vanwege het grote tekort aan woningen in een aantal regio’s waar de realisatie van alleen kleine en middelgrote locaties met goede betaalbare woningen onvoldoende zou zijn. In het voorjaar van 2022 heeft het kabinet, in overleg met betrokken medeoverheden, 17 grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties aangewezen. Tot en met 2030 kunnen daar circa 288.000 woningen worden gerealiseerd (ongeveer 30 procent van de totale opgave) en na 2030 nog eens 300.000 woningen.

De Oostflank is onderdeel van 1 van de 17 grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties. In totaal kunnen hier zo’n 35.000 woningen komen. Tot aan 2030 worden er 19.000 woningen gebouwd en daarna nog eens 16.000, waarvan 30.000 in de gemeente Rotterdam en 5.000 in Capelle aan den IJssel. Bij het nieuwe station Stadionpark zijn meer dan 4.000 woningen voorzien.

  • Afbeelding van 652234 via Pixabay

Door Joop