Nederland verbruikte 30 miljard kubieke meter aardgas in 2023. Dat is 5 procent minder dan in 2022. Toen lag het gasverbruik een kwart lager dan het jaar ervoor. Huishoudens verbruikten 11 procent minder aardgas in 2023. Er werd meer vloeibaar aardgas (lng) en minder gasvormig aardgas ingevoerd. De gaswinning daalde verder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.
Het aardgasverbruik was in de meeste hoofdsectoren van de economie lager dan het jaar ervoor. In de landbouw nam het met 9 procent toe. Bij de industrie daalde het gasverbruik met 4 procent. Voor het opwekken van elektriciteit werd 6 procent minder gas verbruikt. In de gebouwde omgeving (huishoudens en andere gebouwen, zoals winkels, horeca en ziekenhuizen) daalde het gasverbruik met 10 procent. Huishoudens verbruikten 11 procent minder aardgas dan in 2022, hoewel de winters wat temperatuur betreft vergelijkbaar waren. Wel waren de gasprijzen in 2023 in verhouding nog hoog. Het gasverbruik van gebouwen zoals winkels, horeca en ziekenhuizen lag 7 procent lager.

Binnen de industrie zijn de verschillen groot. Zo daalde in de papier- en basismetaalindustrie het aardgasverbruik met 28 en 15 procent. Daar staat tegenover dat de olieraffinaderijen 37 procent meer aardgas verbruikten dan een jaar eerder. In de chemie, de subsector binnen de industrie met het meeste aardgasverbruik, was het aardgasverbruik in 2023 ongeveer hetzelfde als in 2022. Echter, na een dalende trend in de eerste helft van 2023, was in de tweede helft van 2023 het verbruik binnen de chemie 15 procent hoger dan in de tweede helft van 2022.

Invoer vloeibaar aardgas stijgt verder
De invoer van vloeibaar aardgas (lng) via tankerschepen steeg in 2023 met 33 procent naar 25 miljard kubieke meter. Via pijpleidingen werd 23 procent minder gasvormig aardgas ingevoerd, bijna 31 miljard kubieke meter. Lng vormde bijna 45 procent van de totale invoer, tegen 32 procent in 2022. De omschakeling naar lng begon na de Russische inval in Oekraïne. Hierna werd gezocht naar een alternatief om de afhankelijkheid van Russisch gas—dat vooral vervoerd wordt via pijpleidingen—af te bouwen. Kwam in 2021 nog 24 procent van het ingevoerde aardgas uit Rusland, in 2023 was dat minder dan 9 procent. Nederland haalde meer lng uit de Verenigde Staten. Van al het aardgas kwam in 2023 een derde uit de Verenigde Staten.

Gasopslagen voor 81 procent gevuld
De gasopslagen waren eind 2021 nog voor 33 procent gevuld. Voor de leveringszekerheid van aardgas werd in 2022 een gewenste vulgraad ingesteld. Eind 2022 was de vulgraad, ook door het lage gasverbruik, opgelopen naar 76 procent gevuld. Eind 2023 waren de gasopslagen met 81 procent gevuld.

Gaswinning daalt verder
In 2023 daalde de winning van aardgas verder, in totaal met 34 procent. Op land werd 47 procent minder aardgas gewonnen en op zee 19 procent minder. Op 1 oktober 2023 sloot het Groningenveld. Alleen in uitzonderlijke situaties wordt daar nog gas uit de grond gehaald. Met de afnemende winning en toenemende invoer worden de opslagen steeds meer gevuld met buitenlands gas.

  • Stockfoto

Door Joop