Binnenkort ontvangt u de jaarlijkse aanslag lokale belastingen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox van MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag namens uw gemeente van SVHW.

SVHW zorgt ervoor dat iedereen die belasting moet betalen een aanslagbiljet krijgt en betaalt. Zij zetten zoveel mogelijk belastingen op één aanslagbiljet. Zo weet u direct hoeveel belasting u voor het hele jaar betaalt. Met uw belastinggeld draagt u bij aan de veiligheid, de leefbaarheid en de voorzieningen in uw gemeente.

Nieuw aanslagbiljet
Dit jaar is het aanslagbiljet lokale belastingen aangepast: het te betalen bedrag is duidelijk zichtbaar en de uitleg over hoe u kunt betalen, kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken, is beter leesbaar gemaakt.
Op de aanslag ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals onroerende zaakbelasting, rioolheffing of afvalstoffenheffing. Op svhw.nl leest u wat de belastingsoort inhoudt en vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Ook ziet u de nieuwe WOZ-waarde
De wet WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken en zorgt ervoor dat alle overheden dezelfde waardering voor woningen en bedrijfspanden gebruiken. Voor sommige belastingen is een WOZ-waarde nodig. Deze stelt SVHW ook vast.

Wist u dat er nog geen daling in de WOZ-waarde zit?
In het najaar van 2022 daalden de woningprijzen, maar niet genoeg voor een lagere WOZ-waarde op 1 januari 2023 (de waardepeildatum). De gemeente houdt rekening met een stijging van de WOZ-waarde bij het bepalen van het belastingtarief.

Meer weten over de WOZ? 
Kijk op svhw.nl/woz.

Door Joop