Genderen – Het zat al even in de planning, maar op maandag 18 maart 2024 is begonnen met bouw van de nieuwe school in Genderen.

Er wordt eerst begonnen met plaats te maken voor de tijdelijke klaslokalen op de plaats waar eerst de speelplaats was. Daarna kan worden begonnen met het slopen van het oude gebouw, waarna begonnen kan worden met de bouw van de nieuwe school.

We zullen regelmatig wat foto’s gaan maken hoe de bouw vordert en de nieuwe school een gezicht gaat krijgen.

Hoe de school er uit gaat zien kan men lezen in een eerder geplaatst artikel: Nieuwe school in Genderen

Door Joop