De humanitaire situatie in Gaza is de afgelopen weken nog nijpender geworden. Volgens VN-organisaties dreigt sterfte door hongersnood en uitdroging. Er is dringende behoefte aan basisgoederen zoals voedsel.

Nederland blijft zich met internationale partners inzetten voor meer humanitaire hulp aan de bevolking. Het kabinet roept Israël op meer hulp toe te laten. De meest effectieve manier om op grote schaal goederen in Gaza te krijgen is over land. De toegang via de landsgrenzen is te beperkt. Daarom gebeurt dat nu ook via de lucht. Israël gaf toestemming voor de operatie.

Een maand geleden dropte Nederland samen met Jordanië medische hulpgoederen boven Gaza. Die waren bestemd voor een Jordaans veldhospitaal.

Paraat
Vanwege het conflict tussen Hamas en Israël staat er voor humanitaire hulp of eventuele evacuaties een luchtmachtdetachement paraat in Nederland. Dat geldt ook voor eenheden van de mariniers en de luchtmobiele brigade. 

  • Montage foto

Door Joop