Datum: woensdag 17 april 2024, aanvang 19.30 uur. Plaats: in het Dorpshuis te Genderen. Ontvangst met koffie/thee en cake.

Agenda

 1. Opening: door de voorzitter Gertjan Bax.
 2. Mededelingen bestuur.
 3. Vaststellen notulen van 19 april 2023, zie notulen op de tafels.
 4. Verslag gerealiseerde plannen en mededelingen.
 5. Verslag penningmeester: door Johan Groenendijk.
  kascontrole commissie: le Tanja Versteeg, 2e Lian Roubos en 3e Ad Bouman.
 6. Mutaties en presentatie nieuwe bestuursleden dorpsraad.
 7. Ontwikkelingen nieuwbouw plannen woningbouw in Genderen.
 8. Rondvraag
 9. Pauze: Met een bakje koffie of drankje.
 10. Presentatie: natuur inclusieve landbouw door Meeuwis Millenaar gebied coördinator Altena Biesbosch.
  Onderwerp: agrarische natuur en landschapsbeheer.
 11. Sluiting van de vergadering.

Aanmelden als nieuw lid van de dorpsraad! Voor € 2,50 per jaar.

Bij Johan Groenendijk, Hoefstraat 41b en in het dorpshuis op 17 april.

Wij als dorpsraad zijn op zoek naar enthousiaste inwoners die samen met de overige bestuursleden op willen komen voor de algemene belangen van dorp en inwoners.

Wat doet de dorpsraad?

 • De dorpsraad onderneemt actie bij knelpunten, problemen en wensen
 • De dorpsraad voert projecten uit: o.a. tafeltennistafel, zomerbloeiers zaaien en onderhouden, voorjaarsbollen planten, voedseldeelkast maken en plaatsen enz.
 • De dorpsraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de gemeente Altena.

Heb je interesse? Mail dan voor 15 april naar dorpsraadgenderen@gmail.com
De notulen van de vorige vergadering zijn ook digitaal te vinden op: https://genderendigitaal.nl/dorpsraad-genderen/notulen-dorpsraad.

De dorpsraad is ook te volgen op facebook: Dorpsraad Genderen

Door Joop