Minister Adema, LNV: De afgelopen periode is verschrikkelijk geweest voor zowel de dieren die met het blauwtongvirus besmet waren als de houders van deze dieren. Ik ben blij met het harde werk verzet door alle betrokken partijen, waardoor we mede door een versnelde toelating in zo’n korte tijd een veilig vaccin beschikbaar hebben. Dierenartsen starten nu zo snel mogelijk met vaccineren, zodat de dieren en houders hopelijk een rustige zomer tegemoet kunnen.

Veiligheid en werkzaamheid vaccins
Op verzoek van de minister van LNV is er gebruik gemaakt van een versnelde beoordeling, zodat het vaccin zo snel mogelijk beschikbaar kon komen voor de Nederlandse markt. De toestemming voor gebruik wordt alleen gegeven zodra er voldoende informatie beschikbaar is over de werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit.

De farmaceut heeft de effectiviteit van het vaccin getest op een diermodel dat is gefinancierd door het ministerie van LNV en ontwikkeld door het Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). Door de goede afstemming tussen de farmaceut, Bureau Diergeneesmiddelen van het aCBG, WBVR en het ministerie van LNV is er in korte tijd een vaccin beschikbaar.                                                   

Beschikbaarheid vaccins

Naar verwachting zijn binnen enkele dagen tot een week 1 miljoen doses vaccins beschikbaar. Twee weken later volgt er naar verwachting nog een batch van 1 miljoen doses vaccins. De vaccins worden geleverd aan de groothandel waar dierenartsen deze kunnen kopen, die vervolgens een afspraak inplannen met de dierhouders om te vaccineren.

Het vaccin is voor zowel schapen als runderen beschikbaar. Er zijn rond de 1 miljoen schapen in Nederland waarvoor per schaap één dosis vaccin nodig is. Runderen moeten twee keer worden gevaccineerd, met een tussenperiode van enkele weken voordat ze optimaal beschermd zijn. Dit betekent dat er binnen enkele weken voldoende vaccins beschikbaar zijn om alle schapen te vaccineren en een groot deel van de runderen. De sector heeft, mede op basis van de adviezen van de Deskundigengroep Dierziekten, een strategie opgesteld om de vaccins te verdelen. De hoop is dat de komende periode voldoende gevaccineerd kan worden om grote besmettingen in de zomer te voorkomen.

De verwachting is dat er nog meer doses vaccin geproduceerd gaan worden door de farmaceut en dat ook nog ander vaccin op de markt komt.

Wat is blauwtong?
Blauwtong is een dierziekte die wordt veroorzaakt door het blauwtongvirus (BTV). Het virus komt onder meer voor bij:

  • schapen, geiten en runderen
  • kameelachtigen, zoals kamelen, dromedarissen, lama’s en alpaca’s
  • hertachtigen, zoals herten, elanden en rendieren
  • muskusherten
  • dwergherten
  • giraffen en okapi’s

Ook andere herkauwers kunnen besmet worden. De besmettingen komen door de beet van kleine muggen (knutten) die besmet zijn met het virus.

Kunnen mensen blauwtong krijgen?
Blauwtong is geen zoönose en kan niet overgaan van dier op mens.

  • Bron: Rijksoverheid

Door Joop