Minister Adema, LNV: Met nog een derde vaccin dat per direct beschikbaar is voor de Nederlandse markt, is er nog meer zekerheid en keuzevrijheid voor dierhouders. Dat is goed nieuws voor zowel de dieren, als de dierhouders. Er zijn hiermee ruim voldoende vaccins beschikbaar om een grote besmetting deze zomer te voorkomen.

Veiligheid en werkzaamheid vaccins
Op verzoek van de minister van LNV is er gebruik gemaakt van een versnelde beoordeling, zodat het vaccin zo snel mogelijk beschikbaar kon komen voor de Nederlandse markt. De toestemming voor gebruik wordt alleen gegeven zodra er voldoende informatie beschikbaar is over de werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit. Dit is het eerste vaccin waarbij effectiviteit is aangetoond bij zowel schapen als bij runderen. Door de goede afstemming tussen de farmaceut, Bureau Diergeneesmiddelen van het aCBG en het ministerie van LNV is er nu in korte tijd een derde vaccin beschikbaar.

Beschikbaarheid vaccins
Er zijn per direct 2 miljoen doses beschikbaar voor de Nederlandse markt. Vanaf 27 mei is de eerste uitlevering aan dierenartsenpraktijken al mogelijk. De vaccins kunnen door dierenartsen besteld worden via Kernfarm en/of via de groothandel. Vervolgens plannen de dierenartsen een afspraak in met de dierhouders om te vaccineren.

Het vaccin is voor schapen en runderen beschikbaar. Bij zowel de schapen als bij de runderen zijn twee injecties nodig, waarbij er enkele weken tussen de eerste en de tweede inenting zit. De sector heeft, mede op basis van de adviezen van de Deskundigengroep Dierziekten, een strategie opgesteld om de vaccins te verdelen. Het vaccineren is al begonnen. De hoop is dat de komende periode voldoende gevaccineerd kan worden om grote besmettingen in de zomer te voorkomen.

Door Joop