Kamervoorzitter Martin Bosma heeft op donderdag 14 maart het eindverslag van informateur Kim Putters ontvangen. Putters doet in zijn verslag een voorstel tot een programkabinet dat steunt op een hoofdlijnenakkoord.

De formateur en de voorzitters van de vier fracties (PVV, VVD, NSC en BBB) streven naar een goede, evenwichtige mix van bewindspersonen van binnen en van buiten de politiek die in zijn geheel recht doet aan de verkiezingsuitslag, waarbij de politiek leiders van de vier fracties leden van de Tweede Kamer blijven. De Tweede Kamer debatteert op woensdag 20 maart over dit verslag.

Overhandiging eindverslag informateurs aan VZ_1

Putters werd op 14 februari 2024 op basis van een motie van Kamerlid Geert Wilders (PVV) aangewezen als nieuwe informateur. Hij voerde de afgelopen weken gesprekken met fractievoorzitters en experts over de mogelijkheden voor vruchtbare politieke samenwerking in de vorm van een extraparlementair-, gedoog- of minderheidskabinet. Die samenwerking moet, zo stelt de motie, kunnen rekenen op voldoende steun in de volksvertegenwoordiging en recht doen aan de verkiezingsuitslag, inclusief de grote verschuivingen die daarbij hebben plaatsgevonden.

Vervolg
De Tweede Kamer debatteert op woensdag 20 maart over het verslag van de informateur. In de aansluitende stemmingen over de ingediende moties bij het debat, bepaalt de Tweede Kamer hoe de kabinetsformatie verder vorm krijgt.

  • Lees het verslag (kamerstuk) van informateur Kim Putters.
  • Volg het debat over de kabinetsformatie op woensdag 20 maart vanaf 10.15 uur via de livestream en de app Debat Direct.

Wat doet een informateur?
De informateur wordt aangewezen door de Tweede Kamer, dat gebeurt per stemming. De Tweede Kamer geeft de informateur een bepaalde opdracht mee. De Kamer kan gedurende het proces om te komen tot een nieuw kabinet, meerdere informateurs benoemen. De informateur begeleidt de gesprekken en onderhandelingen tussen de betrokken fracties.

Op de website van de Tweede Kamer vindt u meer informatie en een tijdslijn over het verloop van de formatie: Verkiezingen en kabinetsformatie: volg het hier | Tweede Kamer der Staten-Generaal.

  • Foto’s: ©Tweede Kamer der Staten-Generaal

Door Joop