Bij Maaswaarden zijn we zeer blij met alle vrijwillige collega’s die er dagelijks voor zorgen dat er op diverse terreinen extra dingen gedaan kunnen worden om het woongenot van onze bewoners te veraangenamen.

We merken dat bewoners steeds meer behoefte hebben aan een individueel praatje en hiervoor zoeken we dan ook nieuwe vrijwilligers. Na het op een afdeling rondgaan met koffie en thee, door 2 vrijwilligers, kan daarna wat extra aandacht geschonken worden aan de bewoners die graag een praatje willen maken. In principe willen we beginnen met het tijdstip rond de avondmaaltijd tussen 16.30 en 18.00 uur, maar natuurlijk zijn ook andere mogelijkheden bespreekbaar.

Nieuwsgierig geworden of interesse?
Neem dan contact op met Bert Noorloos, 0416-698400 of mail b.noorloos@maaswaarden.nl

  • Foto aangeleverd 

Door Joop