In Genderen wachten we al ruim 15 jaar op de bouw van nieuwe betaalbare woningen. Het project van 63 woningen in Genderen-Zuid moet hierbij gaan helpen. En gelukkig zijn er meer initiatieven.

Afgelopen woensdag kreeg ik te horen dat de behandeling van het bestemmingsplan Genderen-Zuid niet, zoals beloofd, voor de zomer van 2024 zou plaats vinden. Daarom samen met dorpsgenoot en college raadslid Pim Bouman een aantal vragen voor het college opgesteld:

  1. Deelt u onze zorgen én teleurstelling over het ontbreken van voldoende voortgang rondom het vaststellen van bestemmingsplan Genderen-Zuid?
  2. Wat is, c.q. zijn de reden(en) dat de toegezegde planning wederom niet wordt gehaald?
  3. Welke acties heeft het college ondernomen c.q. is het college bereid te ondernemen om het bestemmingsplan Genderen-Zuid toch voor de zomer van 2024 vast te stellen?
  4. In welke maand verwacht u dat de raad van Altena het bestemmingsplan Genderen-Zuid in haar vergadercyclus kan behandelen?
  5. Bent u bereid om de komende tijd in uw planning extra prioriteit te geven aan reeds bestaande en nieuwe woningbouw initiatieven in de kern Genderen voor de korte en lange termijn?

Was getekend: Arno Bouman

  • Foto’s: Facebook Arno Bouman

Door Joop