Genderen – Een aantal weken geleden werden de voorbereidingen al getroffen om de tijdelijke lagere school op te zetten voordat er begonnen kan worden met het afbreken en nieuw te bouwen school.

Eerst werd er een plaats beschikbaar gemaakt waar de tijdelijke school zou komen te staan, waarna deze week de units op zijn plaats werden gezet door een flinke grote kraan.

We spraken de hoofd-juf die dacht dat de kinderen na de grote vakantie wel in de tijdelijke school intrek konden nemen. Wanneer er met de afbraak van de oude school begonnen wordt en wanneer begonnen word aan de nieuw te bouwen school is nog niet zeker te zeggen. Er loopt schijnbaar een klachtenprocedure over de nieuw te bouwen school door omwonenden.

Hoe dat zit laten we maar even in het midden, dat zoeken de betrokken personen en gemeente maar uit.

We maakte deze week een aantal foto’s van de units die op zijn plek werden gezet.

Door Joop